SINAV BAŞVURU FORMU | www.polianaliz.com

*Şube Seçiniz

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERE ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN ONAY METNİ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uyarınca yukarıdaki seçtiğim adlı kurumun - öğrenci ve veli olarak - benimle tanıtım, bilgilendirme, sunulan eğitim ve öğretim imkânları hakkında SMS, e-posta ve çağrı aracılığıyla iletişim kurmasına; ilgili kurumun bilgilerimi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar kullanmasına kendi özgür irademle, açıkça izin ve onay veriyorum. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, firmamız ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

SINAV ŞARTNAMESİ

Sınav 500 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sınav, Türkiye genelinde eğitim gören 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.
4. sınıflar için; 15 Türkçe, 10 Matematik, 5 Fen Bilimleri, 5 Sosyal Bilgiler sorusu olmak üzere toplam 35 soru 60 dakikada cevaplandırılacaktır.
5, 6 ve 7. sınıflar için; tek oturumda 10 Türkçe, 10 Matematik, 10 Fen Bilimleri, 5 Sosyal Bilgiler, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 İngilizce sorusu olmak üzere toplam 45 soru 75 dakikada cevaplandırılacaktır.
8. sınıflar için LGS deneme sınavı; sözel bölüm toplam 50 soru (20 Türkçe, 10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 İngilizce, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 75 dakika; sayısal bölüm toplam 40 soru (20 Matematik, 20 Fen Bilimleri) 80 dakika olmak üzere 2 oturumda uygulanacaktır.
9. sınıflar için; 15 Türk Dili ve Edebiyatı, 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 15 Matematik, 5 Fizik, 5 Kimya, 5 Biyoloji olmak üzere toplam 60 soru 90 dakikada cevaplandırılacaktır.
10. sınıflar için; 13 Türk Dili ve Edebiyatı, 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe, 4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 13 Matematik, 5 Fizik, 5 Kimya, 5 Biyoloji olmak üzere toplam 60 soru 90 dakikada cevaplandırılacaktır.
11. sınıflar sayısal alanı için; 15 Türk Dili ve Edebiyatı, 15 Matematik, 6 Fizik, 6 Kimya, 6 Biyoloji, 4 Tarih, 4 Felsefe, 4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere toplam 60 soru 90 dakikada cevaplandırılacaktır. 11. Sınıflar eşit ağırlık alanı için 15 Türk Dili ve Edebiyatı, 15 Matematik, 10 Tarih, 10 Coğrafya, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere toplam 60 soru 90 dakikada cevaplandırılacaktır.
4, 5, 6 ve 7. sınıflarda yanlış cevaplar doğru cevabı etkilemeyecektir.
8. sınıflarda 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
9, 10 ve 11. sınıflarda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
Sınav giriş bilgileri, online başvuru sırasında belirtilen veli GSM numarasına SMS olarak gönderilecektir.
Sınav konuları sekmesinde konu ve kapsamlar detaylı olarak belirtilmiştir.
öğrencilerinin Sınava başvuru yapmasına gerek yoktur.